W bazie GUS jest już ponad 4 mln podmiotów gospodarczych ! A ile jest aktywnych podmiotów w Polsce ?

W rejestrach GUS systematycznie przybywa nowych podmiotów gospodarczych. Na dzień 30 kwietnia 2014r  jest ich już 4 080 484.

Każdego roku rejestruje się ponad 300 000 nowych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie zamyka swoją działalność podobna ilość firm. W 2013 roku zarejestrowało się 365 487 nowych podmiotów gospodarczych a zgłosiło likwidację do GUS tylko 269 904 podmiotów.

Oznacza to, że w 2013 roku w bazie GUS pozostało 95 583 firmy. Podobnie jest każdego roku. W rejestrach GUS pozostaje co roku ok. 100 000 firm nieaktywnych. Tym samym przez wiele lat baza GUS mocno zdezaktualizowała się. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2013 roku –  http://marketingrelacji.com/aktualnosci/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2011-2012/). W wyniku przeprowadzonego badania na zlecenie GUS stwierdzono, że w Polsce działa jedynie 1, 8 mln firm (badania), co oznacza ,że aktualność bazy GUS  jest tylko na poziomie 46%, czyli ok. 1 780 000. Każdego roku aktualność ta maleje pomimo prowadzonych prac aktualizacyjnych. Firm nieaktywnych w bazach GUS jest na poziomie 54%, czyli 2 089897.
Zobacz źródło: 2014_06_18 Liczba podmiotów wg form prawnych i sektorów w latach 2004-2013

Co jest szczególnie interesujące. Wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce jest wytwarzana głównie przez firmy z sektora MSP ! Udział tego sektora w PKB całej polskiej gospodarki jest największy ze wszystkich źródeł i wynosi aż 47,3 %. Dla przykłady PKB wytworzony przez duże firmy stanowi tylko 24,5%, czyli jest dwukrotnie mniejszy.

2014_06_18 PKB

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznacza to, że praktycznie każdy obecny i przyszły lider rynku w swojej strategii powinien uwzględniać sektor MSP.

Gdzie szukać dobrych baz danych podmiotów gospodarczych?
Jest wiele miejsc i źródeł baz danych.  Jedne zbiory baz danych są bardziej znane a inne mniej. Jednak o wysoce aktualne  bazy danych jest bardzo trudno. Jak wiadomo firmy upadają, zmieniają nazwy, lokalizacje, branże  a do tego jeszcze zmieniają się numery telefonów oraz nazwiska osób decyzyjnych. Nie wspominamy tutaj o takich informacjach jak adresy mailowe, przedziały zatrudnienia, czy ilość floty lub ilość komputerów w firmie.
Wszystkich zmian, tylko danych teleadresowych każdego roku jest aż (30 – 40)% !

Dlatego każdy producent baz danych musi na bieżąco intensywnie pracować przy aktualizacji swoich zbiorów, tak aby jego baza była na poziomie aktualności co najmniej 80%, a najlepiej ponad 90%.

Z pewnością wiele osób pamięta Spółkę Polskie Centrum Marketingowe (PCM), z której Dział Baz Danych wyodrębnił się w  Spółkę Marketing Relacji.   Spółka PCM w 2006 roku, pod kierownictwem Jana Załęckiego (który obecnie zarządza Spółką Marketing Relacji) brała udział w Projekcie  Onet.pl, budując bazę zumi.pl. Zespół PCM obdzwonił swoją całą biznesową bazę EFEKT (2 mln rekordów). Dodatkowo do Projektu zostały użyte inne bazy z  :  Eniro i pkt.pl
W ten sposób w ciągu niespełna roku (w 2007 roku) Zespół PCM  zbudował bazę wielkości około 1 mln rekordów dla Projektu zumi.pl z gwarantowaną jakością na poziomie powyżej 97% a faktyczną powyżej 98%.

W tym miejscu, w imieniu Spółki Marketing Relacji  (MR) pragniemy podzielić się dobrymi informacjami. Już w sierpniu br. uruchamiamy podobny Projekt o nazwie Rekomendacje i Polecenia (Projekt RP), którego celem będzie aktualizacja i rozbudowa bazy danych B2B.  Zakładamy, że aktualność będzie podobna do tej jaka była osiągnięta przy Projekcie zumi.pl.  Różnica polegać będzie na tym, że Zespół Spółki MR będzie pozyskiwał oprócz danych teleadresowych również informacje o decydentach, adresach e-mail, o flocie, ilości komputerów, a także indywidualne informacje na życzenie Klientów.
Dla firm zainteresowanych regularnym otrzymywaniem wysoce aktualnych informacji o potencjalnych Klientach została przygotowana specjalna, atrakcyjna oferta. W tej sprawie  prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Pawłem Wągrodzkim – Dyrektorem Działu Sprzedaży w Spółce MR.

 

Autor: Małgorzata Autuch

< Strona główna