Usługi

Usługi projektujemy w oparciu o informacje pozyskane od Klienta oraz naszą wiedzę i doświadczenia. z dużym zaangażowaniem analizujemy i planujemy procesy oraz prognozujemy wzrost biznesu. Nasz Klient ma możliwość wycofania się ze współpracy, gdy po kwartale nie uda nam się poprawić wyników. Największą przyjemność sprawia nam zadowolony Klient. Jesteśmy wdzięczni naszym Klientom za zaufanie i listy gratulacyjne.

Unikalną wiedzę i doświadczenia zebraliśmy w następujących obszarach:

Wsparcie sprzedaży:

Doradzamy i nadzorujemy procesy pozyskiwania Klientów:

 • badanie potrzeb i preferencji Klientów, tworzenie leadów
 • dobór baz i pozyskiwanie leadów potencjalnych Klientów
 • analiz, uzupełnianie baz, segmentacji Klientów
 • analiz wyników kampanii i procesów komunikacji bezpośredniej
 • umawianie spotkań i rozmów telefonicznych
 • udostępnianie systemów i sprzętu do: CC, BOK, CRM, ERP, multi channel

Obsługa Klientów:

Planujemy i zarządzamy procesami obsługi Klientów w zakresie:

 • badanie jakości obsługi Klientów
 • obsługa infolinii: informacyjne, reklamacyjne, serwisowe, sprzedażowe
 • obsługa Contact Center i multi channel – obsługa wszystkich kanałów komunikacji bezpośredniej
 • pozyskiwanie zgód na: e-Faktury, adresy email
 • dosprzedaż produktów do aktualnych Klientów
 • udostępnianie zintegrowanych systemów CC do BOK

Budowanie wartości firmy:

Doradzamy w realizacji celów strategicznych Firmy, w tym:

 • badanie wskaźnika zadowolenia Klientów
 • ustalenia wartości kluczowych wskaźników KPI obszaru sprzedaży i obsługi
 • cross selling – sprzedaż produktów usług do własnych Klientów i baz Partnerów
 • up selling – zachęcenie Klienta do korzystania z produktów o wyższej wartości
 • usługi anty churn – owe – zmniejszenie ilości odpływu Klientów
 • reaktywacja Klientów – odzyskiwanie utraconych Klientów
 • lojalizacja Klientów – przedłużanie Umów z Klientami na kolejny okres
 • Projekty Partnerskie – dobór Partnerów i projektowanie działań z Parterami

Usługi

< Strona główna