Strona główna

Specjalizujemy się w doradztwie i realizacji Projektów w obszarze Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta. Posiadamy w tym zakresie unikalną wiedzę i duże doświadczenie.
Wskazujemy Klientom obszary dotyczące obniżenia kosztów w komunikacji z Klientami.
Doradzamy jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał istniejący w firmie do szybszego rozwoju.

Współpracujemy z dużymi i średnimi firmami. Wspieramy również z sukcesem start up -y, niektóre z nich  są nr 1 w swojej branży.
Zawsze skupiamy się na realizacji celów strategicznych Klienta. Badamy stan wyjściowy. Prognozujemy a następnie wspólnie pracujemy nad poprawą wyników Klienta.

W zależności od potrzeb Klienta do współpracy zapraszamy sprawdzonych Partnerów, którzy specjalizują się w danym obszarze biznesu. Monitorujemy procesy i bierzemy odpowiedzialność za uzyskiwanie coraz lepszych wyników. Prawie zawsze, już po pierwszym kwartale Klienci osiągają lepsze wyniki.

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies PCM

 

 

LOGO-MAZOWSZE

W okresie od  01 lipca 2009 r. do 15 kwietnia 2011 r. Spółka Polskie Centrum Marketingowe Sp. z o.o. zrealizowała Projekt „Zewnętrzne Biuro Obsługi Klienta – wdrożenie innowacji produktowej i procesowej” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach PRIORYTETU I „Tworzenie Warunków dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu.” Działanie 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Strona główna

< Strona główna